Borsa Okulu
Markowitz Modern Portföy Teorisi - Yazdırılabilir Sürüm

+- Borsa Okulu (http://www.borsaokul.com)
+-- Forum: TEMEL ANALİZ (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Temel Analiz (/forumdisplay.php?fid=15)
+---- Forum: PORTFOY YAKLAŞIMI (/forumdisplay.php?fid=68)
+---- Konu: Markowitz Modern Portföy Teorisi (/showthread.php?tid=530)Markowitz Modern Portföy Teorisi - BorsaOkulu - 02-02-2013 03:07 PM

Portföy yaklaşımı ile hisse senedi getirilerini inceleyen ilk çalışma Markowitz
tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada, Markowitz, Modern Portföy Teorisini
(MPT) geliştirmiştir. İzleyen yıllarda geliştirilen çok sayıda hisse senedi fiyatlama modeli,
Markowitz’in çalısmaları üzerine inşaa edilmiştir. Söz konusu fiyatlama modelleri genel
olarak ikiye ayrılabilir. Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM) ve endeks modelleri
(Arbitraj Fiyatlama Teorisi (AFT), tekli ve çoklu endeks modelleri, makroekonomik faktör
modeli ve Fama-French Üç Faktör Modeli).
Modern Portföy Teorisini geliştiren Markowitz (1952), bir menkul kıymetin değerinin,
söz konusu menkul kıymetin beklenen getirilerine, getirilerin standart sapmasına ve
portföydeki diğer menkul kıymetlerle ilişkisine göre belirlenebileceğini ortaya koyarak finans
dünyasında büyük bir değişime neden olmuştur. Portföy seçimi konusuna büyük katkılar
saglayan Markowitz’in çalışması, Sharpe (1964), John Lintner (1965) ve Mossin (1966)
tarafından SVFM’nin geliştirilmesine de temel oluşturmuştur.
SVFM, bir menkul kıymetin beklenen getirisini, sistematik riskinin fonksiyonu olarak
ifade etmekte ve tüm menkul kıymetlere uygulanabilme potansiyeline de sahip olmaktadır.
Ancak SVFM’nin yeterliliğini ve uygulanabilirliğini araştıran pek çok çalışma bu konuda
olumsuz sonuçlar elde edince, gerek SVFM’nin bazı varsayımlarını değiştirme ve gerekse
yeni varlık fiyatlama modelleri geliştirme konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir