Your Welcome to Borsa Okulu
Nick:  
Pass:     
Kayıt Ol Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlara Bak Bugünkü Mesajlara Bak

Yeni Cevap 
Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
Yazar Mesaj
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #1
Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
SVFM, bir menkul kıymetin beklenen getirisini, sistematik riskinin fonksiyonu olarak
ifade etmekte ve tüm menkul kıymetlere uygulanabilme potansiyeline de sahip olmaktadır.
Ancak SVFM’nin yeterliliğini ve uygulanabilirliğini araştıran pek çok çalışma bu konuda
olumsuz sonuçlar elde edince, gerek SVFM’nin bazı varsayımlarını değiştirme ve gerekse
yeni varlık fiyatlama modelleri geliştirme konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir
02-02-2013 03:06 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #2
RE: Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
SVFM, Markowitz’in modern portföy teorisi üzerine kurulup, risk ve getiri kavramları
Etkin Pazar Hipotezi’nin varsayımlarına göre geliştirilmiştir. Hipotezin varsayımlarının
yanısıra, tüm yatırımcıların aynı yatırım döneminde yatırım yapmaları, aynı faiz oranı ile
borçlanabilmeleri ve piyasa hakkında bilgilere kolaylıkla erişebilmeleri gibi ek varsayımları
da temel almaktadır. SVFM’nin varsayımlarından çoğunun gerçek hayata uymadığı için
birçok eleştiri getirilmiştir
02-02-2013 03:06 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #3
RE: Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
SVFM’nin değişik versiyonlarının ortak özellikleri her birinin SVFM’nin varsayımlarının
gevşetilmesi veya değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkmasıdır. Yeni varlık fiyatlama modelleri
için yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermiş ve temel olarak endeks modelleri başlığı
altında toplanabilecek dört yeni varlık fiyatlama modeli ortaya çıkmıştır.
a) Piyasa ve endüstri endeks modelleri,
b) İstatistiksel olarak elde edilmiş modeller (Arbitraj Fiyatlama Teorisi)
c) Makro ekonomik faktör modelleri
d) Karakteristik faktör modelleri (Fama & French Üç Faktör Modeli)
02-02-2013 03:06 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #4
RE: Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
SVFM, herhangi bir menkul kıymetin beklenen getirisi ile risk derecesi arasındaki ilişkiyi
gösterir. Bu ilişki, genel olarak doğrusaldır. Bir menkul kıymetin beklenen getirisinin, o
menkul kıymetin sistematik riski ile pozitif ilişki ve herhangi bir menkul kıymetten beklenen
risk priminin de bütün piyasada beklenen risk primine oransal olması gerekir. Dolayısıyla,
portföyden daha fazla beklenen getiri sağlamak isteyen yatırımcıların katlanacağı riskte de bir
artış olmalıdır. Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli, sistematik veya pazar riskinin
ölçülmesinde kullanılır. SVFM, her ne kadar menkul kıymetler için geliştirildiyse de, sabit
varlıklara yatırım, hatta insan sermayesi yatırımları için de kullanılmaktadır.
SVFM portföy kararlarını daha kolaylaştırmakta ve uygulanabilme olanağını
arttırmaktadır. Modelin bir diğer özelliği, yalnız portföy için değil, tek bir menkul kıymete
uygulama olanağının olmasıdır.
02-02-2013 03:06 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #5
RE: Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
Böylece, portföye dahil edilecek menkul kıymet sayısı arttıkça, portföy risk ve getirisinin hesaplaması işlemleri ile ilgili sorunlar ortadan kalkmaktadır.
Her modelde olduğu gibi, SVFM modeli de belirli varsayımlardan hareket eder. Bu varsayımlar, Sharpe tarafından ortaya konmuştur.
Varsayımların bazıları, yatırımcılar, bazıları da piyasa ile ilgilidir.
02-02-2013 03:06 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #6
RE: Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
Yatırımcılarla ilgili varsayımlar şunlardır:
a) Yatırımcılar yatırımlarını sadece portföyün beklenen getirisini ve varyansını
gözönünde bulundurarak yaparlar. Ayrıca, bütün yatırımcılar riskten kaçınmakta ve
dönem sonundaki servetlerinden bekledikleri faydayı en çoklamayı amaçlamaktadırlar.
Yatırımcılar, Markowitz çeşitlendirmesi yaparak, etkin bölgeye ulaşmak isterler.
b) Yatırımcılar menkul kıymetlerle ilgili yatırımlarını belirli bir dönem için planlarlar.
Bütün yatırımcılar, yatırım kararlarını getirilerin olasılık dağılımına dayanarak
alırlar. Getirilerin olasılık dağılımının, normal dağılıma yaklaştığı varsayılmıştır.
Yatırımcılar, bir yatırımın olabilirliğini, bütün yatırım seçeneklerinin beklenen
getirisi ve getirilerinin varyansını gözönünde bulundurarak değerlendirirler.
Bütün yatırımcıların beklenen getiri ve varyans hakkında beklentileri homojendir.
Çünkü,yatırımcıların hiç bir harcama yapmadan tüm bilgileri elde edebilecekleri varsayılmaktadır.
SVFM'de piyasa ile ilgili varsayımlar daha çok modeli basitleştirmek için yapılmıştır.
Hatta varsayımlardan bazıları olmadan da model yine geçerlidir.
02-02-2013 03:07 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #7
RE: Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
Piyasa ile ilgili varsayımlar ise şunlardır:
a) Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Bu nedenle, menkul kıymetlerin piyasa fiyatı bireysel davranışlardan etkilenmez.
Başka bir deyişle, piyasada tam rekabet koşulları geçerlidir.
b) Piyasada risksiz menkul kıymetler vardır. Risksiz faiz oranı üzerinden, istenildiği
kadar borç alma veya borç verme olanağı bulunmaktadır. Bütün yatırımcılar, risksiz faiz oranından borç verebilmekte veya alabilmektedirler.
Borç verilen ve alınan tutar üzerinde de hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.
Kurumsal veya bireysel tasarrufçu olmanın bu orandan borçlanılan tutar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
c) Yatırım yapılabilecek aktifler sonsuz olarak bölünebilmektedir. Yani, her yatırımcı,
herhangi bir menkul kıymete istediği kadar küçük miktarda yatırım yapabilmektedir.
d) Menkul kıymetlerin alınıp satılmasına ilişkin maliyetler sıfırdır. Ayrıca, gelir, değer artış ve muamele vergilerinin sıfır olduğu varsayılmıştır.
Bu varsayım,yatırımcıların davranışlarının işlem giderleri ve vergilerden bağımsız olduğu sonucunu doğurmaktadır.
e) Kısa vadeli ödünç satış işlemleri serbesttir. Her yatırımcı, her menkul kıymeti istediği kadar alıp satış yapabilir.
Yatırımcı, fiyatların düşeceği beklentisi altında,henüz sahip olmadığı menkul kıymetleri satar.
Daha sonra, satın aldığı menkul kıymetleri teslim ederek işlemi tamamlar. Amaç, yüksek fiyattan sattığı menkul
kıymetleri, daha düşük bir fiyattan satın alarak, alıcıya vermek ve dolayısı ile kâr elde etmektir, buna spekülasyon denir.
Modelde bu tür spekülatif işlemlere olanak tanınmaktadır.
02-02-2013 03:07 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #8
RE: Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM)
Yukarıda sayılan SVFM'in varsayımları, belirli bir risk seviyesinde yatırımcıların
maksimum gelir beklentileri ve oluşturulabilecek etkin portföyler gözönüne alınarak geliştirilmiştir.
SVFM'in varsayımları, gerçeklerden uzak olmasına rağmen, yararlı modellerin
geliştirilmesi ve günlük hayattaki gerçeklerin sadeleştirilmesi için bir zorunluluktur.
SVFM’nin ilk geliştirildiği dönemde Sharpe (1963) Markowitz’in portföy teorisi üzerinde
değişiklikler yaparak daha basit ve kolay uygulanabilir bir model elde etmeyi başarmıştır.
Bu modele, fiyatlama faktörü olarak sadece pazar kullandığından, “tekli endeks” modeli adı verilmiştir.
Ancak tekli endeks modelinin Sharpe tarafından geliştirilen ilk hali varlığını uzun
süre koruyamamış ve King (1966) pazar faktörünün yanı sıra endüstri faktörünün de hisse
senetlerinin fiyatlamasında etkili oldugunu ortaya koyarak “çoklu endeks modelinin” temellerini atmıştır.
Sonraki yıllarda, Cohen ve Pogue (1967) ile Meyers (1973), çoklu endeks
modellerinin fiyat tahmin kabiliyetini test etmiş ve olumlu sonuçlar elde etmişlerdir.
02-02-2013 03:07 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Yeni Cevap 
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 ZiyaretçiBorsa Okulu © 2018.