Your Welcome to Borsa Okulu
Nick:  
Pass:     
Kayıt Ol Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlara Bak Bugünkü Mesajlara Bak

Yeni Cevap 
Bayes Karar Modeli
Yazar Mesaj
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #1
Bayes Karar Modeli
Bayes Karar Modeli


Borsa, sadece serbest piyasa içinde yer alan bir yatırım amacı değil, aynı zamanda
ekonominin nabzını ölçen bir göstergedir. Borsa ve dolayısıyla hisse senetleri ile
fonlar, uzun zamandır yatırımcılar, arastırmacılar ve bilim dünyası için çok önemli
ve gizemini koruyan bir konu olmustur. Borsa sayesinde, yatırımlarını doğru
değerlendirebilenler büyük kazançlar sağlayabilmisken, çok büyük kayıplar
yasayanlar da olmustur. Böyle büyük kazanç ve kayıplar söz konusu iken,
yatırımcıların doğru tahmin yapabilmeleri için yardımcı bir destek sistemi kullanma
ihtiyacı doğmustur. Bu çalısmada, bir yatırım aracı olan borsa içinde yer alan ve ETF
adı verilen fonlar için, teknik analiz ve karar destek sistemleri tasarlanmıs ve bu
sistemlerin basarımları kıyaslanmıstır. Bu amaçla, sistemde kullanılan her ETF’in
kapanıs değerleri kullanılarak teknik analiz yöntemleri kullanılmıs ve bu yöntemlerle
bir uzman sistem tasarlanarak ETF’lerin ertesi günkü değerleri tahmin edilmeye
çalısılmıstır. Ayrıca, basarım karsılastırması için, teknik analiz sonuçları bir yapay
sinir ağına (YSA) girdi olarak verilmis ve yine ertesi günü tahmin etmeye çalısan bir
karar destek sistemi olusturulmustur.
02-02-2013 03:52 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #2
RE: Bayes Karar Modeli
Bölüm 1
1. GİRİŞ

Borsa, sadece serbest piyasa içinde yer alan bir yatırım amacı değil, aynı zamanda
ekonominin nabzını ölçen bir göstergedir [1]. Borsa ve dolayısıyla hisse senetleri ile
fonlar, uzun zamandır yatırımcılar, arastırmacılar ve bilim dünyası için çok önemli
ve gizemini koruyan bir konu olmustur. Borsa sayesinde, yatırımlarını doğru
değerlendirebilenler büyük kazançlar sağlayabilmisken, çok büyük kayıplar
yasayanlar da olmustur. Böyle büyük kazanç ve kayıplar söz konusu iken,
yatırımcıların doğru tahmin yaparak, yükselecek olan hisse senedini almaları (veya
elde tutmaları) ve düsecek olan hisse senetlerinden kaçınmaları (veya satmaları)
borsa açısından hayati önem tasımaktadır.
Yatırımcı için yatırımını yaparken önünde iki problem vardır. Bunlardan birincisi, ne
zaman, diğeri de hangi hisse senedini veya fonu alacağıdır [2]. Ancak, borsanın hem
politik hem de ekonomik olaylardan etkilenmesi, bu tahmin islemini oldukça zor hale
getirmektedir. Politik ve ekonomik etkilerin kendilerini yeteri kadar önceden
göstermemesinden dolayı, bu tür olaylar tahmin yapılırken yatırımcı açısından sık ve
etkili bir sekilde kullanılamamaktadır. Dolayısıyla, tahmin yaparken yardımcı bir
destek sistemi kullanma ihtiyacı doğmustur.
Bu çalısmada, bir yatırım aracı olan borsa içinde yer alan ve ETF adı verilen fonlar
için, teknik analiz metotlar kullanarak karar destek sistemleri tasarlanmıs ve bu
sistemlerin basarımları kıyaslanmıstır. Bu amaçla, sistemde kullanılan her ETF’in
kapanıs değerleri kullanılarak teknik analiz yöntemleri kullanılmıs ve bu yöntemlerle
bir uzman sistem tasarlanarak ETF’lerin ertesi günkü değerleri tahmin edilmeye
çalısılmıstır. Ayrıca, basarım karsılastırması için, teknik analiz sonuçları bir Yapay
Sinir Ağı’na (YSA) girdi olarak verilmis ve yine ertesi günü tahmin etmeye çalısan
bir karar destek sistemi olusturulmustur.
Bölüm 2’de, literatürde yer alan borsa ve hisse senedi tahminine yönelik çalısmalar
alt baslıklar altında incelenmistir. Bölüm 3’te teknik analiz ile birlikte uygulanan
uzman sistem ve YSA modelleri açıklanmıstır. Bölüm 4’te modellerin sonuçları
karsılastırılmıs ve Bölüm 5’te de sonuçlarla birlikte yorumlar sunulmustur.
02-02-2013 03:52 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #3
RE: Bayes Karar Modeli
BÖLÜM 2
2. LİTERATÜRDE TEKNİK ANALİZ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE
BORSA TAHMİNİ
2.1. Borsa
2.1.1 Borsanın Tanımı ve Ortaya Çıkısı

Borsa, kendine has kuralları ve standartları olan, serbest piyasa ekonomisi içinde yer
alan ve hisse senetlerinin, emtiaların (ticari malların) ve baska enstrümanların
ticaretinin yapıldığı yerdir. Borsa, tamamı risk üzerine kurulu bir yatırım aracıdır ve
aynı zamanda ekonomik durumun nabzını ölçen en önemli göstergelerden biridir [1].
Sermaye Borsaları, değerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı
kurumsal piyasalardır. Hisse senedi, bono ve tahviller genellikle menkul kıymetler
borsalarının içerisinde ticareti yapıldığı halde, döviz ticareti için döviz borsaları
(foreign exchange market) veya mal ticareti için emtia borsaları (commodity
exchange) vardır.
11. yüzyıldan beri var olduğu bilinen borsanın ilk ortaya çıkıs tarihi kesin olarak
bilinemese de, resmi olarak kurulusunun 1700lü yılların sonuna doğru olduğu tahmin
edilmektedir. New York Stock Exchange (NYSE) olarak da bilinen Amerikan
borsası, 24 büyük tüccarın bir araya gelmesiyle, 1792de kurulmustur. Đstanbul
Menkul Kıymetler Borsası (ĐMKB) olarak bilinen Türkiye borsası ise konjektürel
gelismeler sonucu, hisse senetlerinin ticaretinin düzenlenmesi ve standartlastırılması
amacıyla 1986 yılında Đstanbul’da faaliyete geçmistir. Đlk zamanlarda az sayıda
sirket, düsük islem hacmi ve Türk ekonomisine endeksli hareket eden ĐMKB,
günümüzde Hisse Senetleri Piyasası'nda 330'dan fazla sirketin hisse senedi, Tahvil
ve Bono Piyasası'nda ise devlet tahvili ve hazine bonolarının yoğun olarak islem
gördüğü bir borsa haline gelmistir [3].
02-02-2013 03:52 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #4
RE: Bayes Karar Modeli
2.1.2. Borsada Đslem Yapanlar ve Borsanın Önemi
Borsanın ilk kurulduğu yıllarda, zengin isadamları ve uzun bir geçmise sahip soylu
kisiler borsa içinde alıcı ve satıcı rollerini üstlenmelerine rağmen zaman içinde
borsalar daha çok endüstrilesmistir. Kurumsal yatırımcıların artması ile birlikte borsa
operasyonlarında da gelismeler kaydedilmistir. Dolayısıyla, kisisel yatırımcılar ile
birlikte kurumsal yatırımcılar borsa içinde beraber yer almaktadır.
Borsa, kisiler ve firmalar açısından, paralarını arttırmak için en önemli araçlardan
biridir. Borsa sayesinde sirketler kendi hisse senetlerini satarak ek sermaye elde
edebilirler. Ayrıca borsa içinde islem yapmanın likiditesinin yüksek olmasından
dolayı yatırımcılar kolay ve hızlı bir sekilde menkul kıymetlerini satabilmektedirler.
Bu durum, gayrimenkul alım-satımı gibi likiditesi az olan yatırım araçlarına göre
borsayı daha çekici kılmaktadır.
Tarih boyunca gözlemlenmistir ki, hisse senetlerinin fiyatları, ekonomik aktivite
dinamiklerinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca bu fiyatlar sosyal durumu etkileyen veya
gösteren bir göstergedir. Örneğin yükselen bir hisse fiyatı, yatırım ve/veya artan is
hacmiyle iliskilendirilebilmektedir. Bununla birlikte, hisse fiyatları bir ailenin
servetini ve harcamalarını da etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, borsaların kontrolünü
sağlamak görevi, finansal dengeyi sağlamakla görevli merkez bankalarınındır.
Borsa dinamiklerinin düzgün bir sekilde islemesiyle ortaya çıkan düsük maliyet ve
kurulus riskleri, sadece mal ve servis üretimini değil, aynı zamanda issizliği de
olumlu olarak etkilemektedir. Bu yüzden, iyi çalısan bir finansal sistem toplum
içindeki refahı da yükseltmektedir.
2.1.3. Yatırım Stratejileri
Borsayla ilgili cevabı bilinmek istenen en önemli soru yatırımın nasıl yapılacağıdır.
Bu sorunun cevabına yönelik olarak birçok yaklasım olmasına rağmen, en temel iki
yöntem, temel analiz ve teknik analizdir. Temel analiz, sirketleri finansal
durumlarına göre analiz ederken, teknik analiz ise finansal durumları göz ardı ederek,
kantitatif teknikler ve çizelgeler yardımı ile trendleri tahmin etmek üzere, piyasa
içindeki fiyat hareketlerini incelemektedir.
Bu tekniklere ek olarak, birçok kisi indeks metodunu da kullanmaktadır. Bu metodun
temel amacı, çesitliliği en yükseğe çıkarmak, fazla alıs-veristen doğacak
vergilendirmeyi en aza indirmek ve borsanın genel trendine ayak uydurmaktır.
02-02-2013 03:53 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #5
RE: Bayes Karar Modeli
2.2. Exchange Traded Funds (ETF)
2.2.1. ETF’lerin tanımı
En basit anlamıyla ETF’ler; menkul kıymetler borsalarında aynen bir hisse senedi
gibi alınıp satılabilen, yani islem gören, fonlardır. ETF’ler, yatırım fonlarının tüm
avantajlarını içinde barındıran ve hisse senedi kadar esnek bir yatırım aracıdır.
ETF’ler, özellikle 2000 yılından itibaren A.B.D’de hızla yaygınlasmaya baslayan bir
fon türüdür ve gelismis ülkelerin sermaye piyasalarında alternatif bir yatırım aracı
olarak ortaya çıkmıstır. ETF’ler 1996–1997 yıllarında A.B.D’de gelistirilerek
piyasaya sürülmüs ve 1998de küçük hacimli olmalarına rağmen 2004 yılında sadece
Amerika’daki hacimleri 150 milyar doları geçmistir. Gelismis ülkelerin piyasalarında
büyük bir hızla yayılan ETF’ler yanında yine A.B.D.’de bulunan ‘Uluslararası
ETF’adı altındaki ETF’ler, uluslararası hisse senedi endekslerini temel alan ETF
türlerini kapsamaktadırlar.
2.2.2. ETF’lerin Özellikleri
En basit anlamıyla ETF’ler; adından da anlasılacağı üzere, menkul kıymetler
borsalarında aynen bir hisse senedi gibi alınıp satılabilen, yani islem gören, fonlardır.
ETF’ler, yatırım fonu, yatırım ortaklığı ve bir hisse senedinin özelliklerinin bir araya
gelmesi seklinde de düsünülebilir. Bu özelliklerinden dolayı, doğdukları yer olan
A.B.D. piyasalarında özellikle vergi ve yönetim masrafları açısından belli avantajları
vardır ancak aynı zamanda da komisyonlar açısından da bazı dezavantajları
bulunmaktadır.
02-02-2013 03:53 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #6
RE: Bayes Karar Modeli
Temel olarak ETF’lerin özellikleri söyledir:
· Borsada gerçek zamanlı islem görürler
· Endeksleri baz almak suretiyle uzun vadede daha verimli yönetilirler
· Ödünç islemlerine ve açığa satısa konu olabilirler
· Kredili alım islemlerine konu olabilirler
· Future sözlesmeleri bulunmayan endekslere yatırım yapmak için
kullanılabilirler
En önemli özellik ve yenilik olarak, yeni hisse ihracı ve geri alımı ‘ayni’ olarak
gerçeklesir ve böylece vergi avantajı yaratılarak arbitraj mekanizması kurulabilir [4].
Fonların alım-satımı hisse senetleri kadar kolaydır. Ancak bu fonlar içinde birden
fazla hisse senedine yatırım yapıldığından, riskleri hisse senetleri kadar çok değildir.
Ayrıca, spekülasyonlara karsı daha dayanıklı olduklarından ekonomik olaylara
dirençleri hisse senetlerine göre daha fazladır. Dolayısıyla, istatistikî veriler kullanan
teknik analiz ve YSA gibi yöntemlerle çalısan analistler için hisse senetlerinden daha
tutarlı sonuçlar vermektedirler.
2.3. Teknik Analiz
2.3.1 Dow Teorisi
Borsa hareketleri, dağınık olmaktan ziyade, belli bir trendi izler. Piyasada satmaktan
ziyade almak isteyen olduğu sürece, borsanın trendi yukarı doğru, almaktan çok
satmak isteyen olduğu sürece de borsanın trendi asağı doğru olur. Burada önemli
olan, alıcıların veya satıcıların neden daha fazla/az olduklarını arastırmak değil,
durumun böyle olduğunu bilip, yatırımcının kendini bu duruma göre
ayarlayabilmesidir [2]. Bu durumda, mevcut trendi trend çizgisi kullanarak
belirledikten sonra yatırımcı, ya mevcut trend kırılıncaya kadar islem yapar, ya da
trendin kırılmasını bekler ve trend kırıldıktan sonra olusan yeni trende göre islem
yapar.
02-02-2013 03:53 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #7
RE: Bayes Karar Modeli
Trend çizgileri, grafikteki iki veya daha fazla uç nokta birlestirilerek gösterilir.
Yükselen trendler iki veya daha fazla dip noktanın birlestirilmesi ile çizilir ve destek
seviyelerini gösterir. Alçalan trendler ise, iki veya daha fazla tepe noktası
birlestirilerek çizilir ve direnç seviyelerini gösterir. Bir trend olusunca piyasada,
trend çizgisi kırılıncaya kadar geçerli olacak bir konsensüs olusmus demektir.Trendlerin yatırım yaparkenki önemi; içgüdüsel kararları (satma vakti geldiğini
düsünüyorum), analitik kararlardan (yükselen trend kırılıncaya kadar bekleyeceğim)
ayırmaya yardımcı olmasıdır. Ayrıca daima piyasanın doğru tarafında durulmasını
sağlamasıdır.
Ekonomi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve modern Teknik Analizin atası
olarak nitelendirilen Charles Dow'un Dow Teorisinin temel prensiplerinin en
önemlisi, hisse senedi fiyatlarının bir trendinin olmasıdır [6]. Aynı zamanda
kurucusu olduğu The Wall Street Journal gazetesinde 1900 – 1902 yılları arasında
yayınlanan makalelerinden derlenerek ortaya çıkarılan Dow Teorisi, teknik analiz
02-02-2013 03:53 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #8
RE: Bayes Karar Modeli
metotlarının en eskisi ve hakkında en çok arastırma yayını yapılmıs olanıdır.
Teorinin amacı, hisse senedi piyasasının yönünü (trendini), genel is dünyasının
gidisatı ile iliskilendirmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini göz ardı ederek hisse senedi
piyasasının genel yönünü tahmin etmeye çalısmak ve bu sayede belirlenen trendin
doğru zamanda doğru tarafında yer alabilmektir [7]. Dow Teorisi’nin 6 önemli
baslığı vardır. Bu baslıklar asağıda listelenmis ve ardından da detayları incelenmistir
[8]:
· Ortalamalar (endeksler) her seyi anlatır:
· Piyasada ana, ikincil ve küçük olmak üzere 3 değisik trend vardır
· Ana trendler 3 asamadan olusmaktadır
· Endeksler birbirini doğrulamalıdır
· Đslem hacmi (volume) trendi doğrulamalıdır
· Kesin bir dönüs sinyaline kadar trend aynı kalır.
· Ortalamalar (endeksler) her seyi anlatır: Bir hisse senedinin fiyatı, o hisse
hakkındaki anlık veya potansiyel tüm duygu, yargı ve haberleri yansıtmaktadır.
· Piyasada ana, ikincil ve küçük olmak üzere 3 değisik trend vardır:
Yükselen (boğa) veya düsen (ayı) piyasa trendini gösteren ana trend, bir yıldan
birkaç yıla kadar süren bir dönem içerisinde gözlemlenebilmektedir. Yükselen bir
piyasadaki önemli düsüsler veya düsen bir piyasadaki önemli yükselisler olarak
gerçeklesen ikincil trendler bir aydan birkaç aya kadar sürmektedir. Bir günden üç
haftaya kadar süren küçük trend kısa vadeli olduğundan ve manipülasyonlara maruz
kalabileceğinden uzun vadeli yatırımcıları yanlıs yönlendirebilirler.
Ana trendler 3 asamadan olusmaktadır: En önemli piyasa hareketi olarak
nitelendirilen ve hem düsüs hem de yükselis yönünde gerçeklesebilen ana trend, bir
yıldan birkaç yıla kadar sürmektedir. Ana trendin gelisimi ve sonuçlanması üç
asamadan olusmaktadır. Yükselen trendde, birinci asama bilinçli yatırımcıların
ekonomik iyilesme ve uzun vadeli büyüme beklentilerinden kaynaklanan yoğun
alımları ile baslamaktadır. Đkinci asamada genel ekonomik kosullarda düzelme ve
sirket karlarında artıslar görüldükçe piyasadaki diğer yatırımcılar da alıma baslarlar.
Üçüncü ve son asamada ekonomik kosullar oldukça iyi görünmekte ve sirket
karlılıkları rekor düzeylerde gerçeklesmektedir. Bu olumlu piyasa sartlarında,
karamsar yatırımcılar da dâhil olmak üzere herkes fiyatların daha da yükseleceği
düsüncesi ile daha çok hisse senedi almaya baslar. Bu asamada bilinçli yatırımcılar
devreye girerler ve düsüs beklentileri olduğu için ilk asamada satın almıs oldukları
hisse senetlerini satmaya baslarlar, yani karlarını realize eder ve olası düsüslere
karsılık önlem almaya baslarlar. Düsen trendde ise, bilinçli yatırımcıların düsüs
trendi beklentileri ve karlarını realize etmek amacıyla ellerindeki hisse senetlerini
satmaları ile baslamaktadır. Fiyatlar bu asamada düsmeye baslar. Đkinci asamada
ekonomik kosullar kötüye gitmeye baslar ve sirket karlılıklarında önemli düsüsler
görülür. Buna asırı arz nedeniyle hisse senedi fiyatlarındaki düsüs de eklenince daha
çok sayıda yatırımcı satısa baslar. Son asamada da kötü piyasa haberleri yayılmaya
baslar ve yatırımcılar hisse senetlerinin gerçek değerini göz önüne dahi almadan
panik bir sekilde satmaya devam ederler. Düsüs trendi sona erdikten sonra
durgunluktaki iyilesme beklentileri ile birlikte bilinçli yatırımcılar tekrar yoğun hisse
senedi alımlarına baslarlar ve böylece yeni bir yükselis trendine girilir.
02-02-2013 03:53 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #9
RE: Bayes Karar Modeli
Endeksler birbirini doğrulamalıdır: Dow Jones Industrial Average (DJIA)
ve Rail Average Dow Jones Transportation Average (DJTA) endeksleri trenddeki bir
değisimi isaret edebilmek için aynı yönde hareket etmek zorundadır. Her iki trend de
bir önceki tepe değerinden daha fazla yükselerek düsüs trendinin bittiğini veya bir
önceki en düsük seviyeden daha asağı düserek yükselis trendinin sona erdiğini
onaylamalıdır
· Đslem hacmi (volume) trendi doğrulamalıdır: Dow Teorisi hisse senedi
fiyat hareketleri üzerine kurulmustur. Fiyat hareketlerinin yetersiz kaldığı belirsizlik
durumlarında islem hacmi verilerinden faydalanılmaktadır. Đslem Hacmi grafiği ana
trend doğrultusunda hareket etmelidir. Fiyat artarken islem hacmi zayıf kalıyorsa
veya fiyat düserken islem hacmi artıyorsa süregelen trendde bir değisim olacağı
söylenebilir.
02-02-2013 03:53 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #10
RE: Bayes Karar Modeli
Kesin bir dönüs sinyaline kadar trend aynı kalır:
Kesin bir dönüs sinyaline kadar trend aynı kalır: Bir yükselis trendinin
sona ermesi için en azından bir kez yeni fiyatın eskisinden düsük olması
gerekmektedir (düsüs trendi için de tersi durum söz konusudur). Ayrıca iki endeksten
sadece bir tanesindeki kesin dönüs tek basına yeterli değildir, diğer endeks tarafından
da bu dönüsün onaylanması gerektiği unutulmamalıdır. Bir ana trend için hem DJIA
hem de DJTA tarafından düsüs sinyali verilirse yeni trenddeki düzensizlikler daha
büyük oranlarda gerçeklesir. Bununla birlikte bir trend ne kadar uzun sürerse o
trenddeki düzensizlikler gittikçe azalıs gösterir.
Hisse senetleri ile para kazanmanın baslangıç noktası pazarın hangi yolla çıkıs
yasadığını bilmektir. Kisilerin çoğunun piyasada doğru zamanlamanın
yapılamayacağını söylemesine karsın; gerçek, çoğu yatırımcının doğru zamanı
yakalayamadığıdır. Dow Teorisi ise 1900lü yılların basından beri doğru sonuçlar
vermektedir. Bunun da sebebi, televizyon ve radyolarda sıkça bahsedilen küçük,
günlük veya haftalık dalgalanmaları değil, uzun dönemli trendleri ölçmekte
olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, 1900 ve 2000 yılları arasında piyasadaki uzun
dönem trend 27 defa yön değistirmis ve Dow Teorisi bu değisimlerin 25 tanesini
doğru olarak tahmin etmistir. Diğer bir ifade ile Dow Teorisi, zaman tahmininde
%92,6 basarılı olmustur [9].
02-02-2013 03:54 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Yeni Cevap 
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 2 ZiyaretçiBorsa Okulu © 2018.