Your Welcome to Borsa Okulu
Nick:  
Pass:     
Kayıt Ol Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlara Bak Bugünkü Mesajlara Bak

Yeni Cevap 
Bayes Karar Modeli
Yazar Mesaj
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #11
RE: Bayes Karar Modeli
2.3.2. Teknik Analizin Tanımı
Teknik analiz, genel olarak trend üzerine kurulmus olan, firma değerleri ve
ekonomik sartlarla hiçbir sekilde ilgilenmeyen, sadece borsanın fiyat hareketlerini
göz önünde bulunduran bir karar destek mekanizmasıdır [10]. Teknik analiz, birçok
yöntem kullanmasına rağmen, sadece borsadaki arz-ve-talep dengelerini inceleyerek
trendin yönünü tespit etmeye çalısır. Bir baska deyisle, piyasanın kendisini
inceleyerek piyasa içindeki duyguları anlamaya çalısır [13].
Teknik analiz, islem hacmi ve geçmis kapanıs değerleri gibi, piyasa tarafından
olusturulmus geçmis istatistikî verileri analiz ederek menkul kıymetleri inceleyen bir
metottur. Teknik analizci, bir menkul kıymetin gerçek değerini ölçmeye çalısmaz;
bunun yerine, örüntüleri tespit edebilmek ve gelecekle ilgili bir tahminde
bulunabilmek için çizelge ve baska araçları kullanır [14], [15]. Teknik analizin en
önemli avantajlarından biri de, sadece hisse senetleri için değil, geçmis verileri
bulunan (ETF’ler gibi) tüm menkul kıymetler için uygulanabilir olmasıdır [16].
Teknik analizin 3 temel prensibi vardır [11]:
02-02-2013 03:54 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #12
RE: Bayes Karar Modeli
Teknik analiz, finansal verilerle ilgilenmez:
Teknik analiz, finansal verilerle ilgilenmez: Teknik analize yapılan en
büyük elestiri, borsada yer alan sirketlerin temel verilerini göz ardı ederek
sadece fiyat hareketlerini incelemesidir. Ancak teknik analize göre, herhangi
bir zamandaki bir hisse senedinin (veya ETF’in) fiyatı, o hisse senedinin ait
olduğu sirketin temel verileri de dâhil olmak üzere, sirketi etkileyebilecek
tüm faktörleri yansıtır. Teknik analistlere göre sirketlerin temel verileriyle
birlikte daha genis anlamdaki ekonomik veriler ve market psikolojisi, hisse
senedi içinde fiyatlandırılmıstır ve bunların ayrıca hesaplanılıp karar
sistemine eklenmesine gerek yoktur. Bu durum teknik analizin, sadece borsa
içindeki herhangi bir hisse senedine olan arz ve talebin incelenmesiyle ortaya
çıkan fiyat hareketlerini incelemesi demektir.
02-02-2013 03:54 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #13
RE: Bayes Karar Modeli
Hisse senetleri yönsel olarak, bir trende göre hareket ederler:
Hisse senetleri yönsel olarak, bir trende göre hareket ederler: Dow
Teorisi’nde olduğu gibi, teknik analizciler de fiyat hareketlerinin trendler
halinde ilerlediğine inanır. Bu durum, belli bir trend olustuktan sonra,
fiyatların trendin karsı yönünde olmasından ziyade, çok daha yüksek
ihtimalle, aynı yönde olacağını göstermektedir. Çoğu teknik analist de bu
stratejiyi baz almaktadır.
02-02-2013 03:54 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #14
RE: Bayes Karar Modeli
Tarih tekerrürden ibarettir:


Teknik analizde yer alan bir baska temel
prensip, daha çok fiyat hareketlerinde olmak üzere, tarihin kendini tekrar
ettiğidir. Fiyat hareketlerinin tekrar eden doğasının temelinde market
psikolojisi yer alır. Bir baska deyisle, piyasa içinde yer alanlar zaman
içerisinde benzer market olaylarına aynı tepkiyi vermektedirler. Teknik analiz
12
de, piyasa hareketlerini analiz etmek ve trendleri öğrenebilmek için çizelge
örüntülerini inceler. Bu çizelgelerin birçoğu 100 yıldan fazla süredir var
olmalarına rağmen hala kullanılmalarının sebebi, fiyat hareketleri içinde yer
alan ve kendilerini tekrar eden örüntüleri göstermesindendir.
02-02-2013 03:54 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #15
RE: Bayes Karar Modeli
2.3.2. Teknik Analiz - Temel Analiz


Temel ve teknik analiz, finansal piyasaların 2 ana unsuru olarak kabul edilmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, teknik analiz firmaların fiyat hareketlerine bakarak bu
istatistikî verileri kullanırken, temel analiz firmaların ekonomi faktörlerini
incelemektedir.
02-02-2013 03:54 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #16
RE: Bayes Karar Modeli
2.3.2.1 Teknik Analiz ile Temel Analiz Arasındaki Farklar
Temel ve teknik analiz arasındaki en temel fark, bir teknik analistin teknik analizde
çizelgeleri kullanırken, temel analizde ise firmanın finansal durumunu kontrol
etmesidir.
Bir temel analizci, bir sirketin bilânçosu ile nakit akıs ve gelir durumuna bakarak o
sirketin değerini kestirmeye çalısır. Finansal olarak bakıldığında analizci aslında o
sirketin gerçek değerini anlamaya çalısmaktadır. Bu yaklasımda, yatırım kararları
gayet kolaydır; eğer bir menkul kıymetin hisse değeri gerçek değerinin altında ise bu
iyi bir yatırımdır, çünkü o analizci hisse senedinin değerinin yükseleceğini
düsünmektedir. Buna karsılık teknik analizciler, yatırımcılar, hisse senedinin değeri
içinde sirketin değerinin yer aldığını düsündüklerinden, bilânço ve gelir tablosu gibi
verilerle uğrasma gereği duymazlar. Bunun yerine, çizelgeleri incelemeyi tercih
ederler.
Temel ve teknik analizcilerin kullandıkları zaman diliminde de ciddi farklılıklar
olmaktadır. Bir temel analizci teknik analizciye göre daha uzun süre firmaların
finansal durumunu incelemelidir. Oysa teknik analiz, bir hafta, bir gün hatta bir saat
içinde uygulanabilmektedir. Đki yaklasım arasındaki bu zaman farkı, kullandıkları
yatırım stratejilerinin bir sonucudur. Bir firmanın piyasa içindeki gerçek değerini
yansıtması yıllar alabilir. Dolayısıyla, o firmanın hisse senedi gerçek değerine
ulasana kadar gerçek bir kazanç söz konusu değildir. Bu tür bir yatırıma “değer
yatırımı” denilmektedir ve bu yatırıma göre kısa-dönemde hisse gerçek değerini
yansıtmamaktadır ve zaman içerisinde olması gereken noktaya ulasacaktır. Tabii bu
uzun-zaman dilimi, genelde yıllar olarak sonuçlanmaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır
ki finansal veriler sirketler tarafından 3, 4, 6 ve 12 ay gibi uzun dönemler sonunda
verilmektedir. Bu da temel analizcinin isini çok zorlastırmaktadır.
02-02-2013 03:55 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #17
RE: Bayes Karar Modeli
Temel ve teknik analizin doğaları gereği zaman yönünden farklı olmalarının dısında,
iki yaklasımda hisse senedi alımları da farklı anlamlar tasımaktadır. Genel olarak
söylenebilir ki, teknik analiz ticaret, temel analiz de yatırım amaçlıdır. Yatırımcılar
değeri yükselebilecek olan varlıkları almayı, tüccarlar ise daha yüksek fiyatla
baskasına satabileceklerine inandıkları varlıkları almayı tercih ederler. Bir ticaret ve
yatırım arasındaki fark çok belirgin olmasa da, iki yaklasım için bir farklılık ifade
etmektedir.
Temel ve teknik analizi kullananlar haricinde bu iki yaklasıma elestiriler de
olmaktadır. Aslına bakılırsa, teknik analiz son 10 yıl içinde popüler hale gelmistir.
Yatırımcıların çoğu eskiden temel analiz kullanıyor olsa da artık onlar kadar teknik
analiz de kullanan yatırımcılar mevcuttur.
Teknik analize yapılan en önemli elestiri etkin market hipotezine dayanmaktadır. Bu
hipoteze göre piyasa fiyatı her zaman gerçek fiyattır ve geçmiste yasanmıs olan ticari
olaylar geçmiste kalmıstır. Dolayısıyla, geçmis verilere bakılarak gerçeğinden daha
düsük değerlenmis menkul kıymet bulmak neredeyse imkânsızdır. Bu hipotezin 3
ayrı versiyonu vardır. Birinci versiyonda, tüm geçmis fiyat bilgileri geçmiste
kaldığından teknik analiz ile gelecek değer tahmini yapmak imkânsızdır. Đkinci
versiyonda ise, temel analiz de zayıflamakta yatırım yapabilecek alan bulmak
güçlesmektedir. Üçünce ve son versiyona göre ise bir piyasa ile ilgili tüm bilgiler,
menkul kıymetin değeri içinde gizli olduğundan hem temel analiz hem de teknik
analiz gerçek bir fayda sağlayamamaktadır. Hangi versiyonun gerçekten doğru
02-02-2013 03:55 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #18
RE: Bayes Karar Modeli
olduğu bilinmediğinden, analizcinin kendi tecrübesine göre herhangi bir modeli
benimseyip o modele göre yatırım yapması gerekir.
Her ne kadar teknik ve temel analiz iki ayrı kutup gibi görünse de, iki modeli
birlestirebilen yatırımcılar büyük basarılar elde etmislerdir. Örneğin, bazı temel
analizciler teknik analizi, düsük değerlenmis bir menkul kıymetin alınabilecek en
doğru zamanını belirlemede kullanmaktadırlar. Bu durum çoğunlukla, fazla-satım
yapıldığı zaman gerçeklesmektedir; dolayısıyla, doğru zamanlamayla yapılan bir
yatırım çok büyük kazançlar sağlayabilmektedir.
Alternatif olarak teknik analizciler de, teknik bir sinyalin geçerliliğini güçlendirmek
adına temel analizi kullanmaktadırlar. Örneğin teknik analizde bir sat sinyali
geldiğinde, analizci finansal verileri kontrol ederek risk oranını azaltabilmektedir.
Çoğu zaman, her iki yaklasımı bir arada kullanmak en iyi sonucu vermektedir.
Her ne kadar 2 yaklasımın birlestirilmesinden hosnut olmayıp sadece bir yaklasımı
benimseyen analizciler olsa da, en azından iki yaklasımı da doğru anlamanın kisiye
çok faydası olacaktır.
02-02-2013 03:55 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #19
RE: Bayes Karar Modeli
2.3.4. Teknik Analizde Đslem Hacminin Önemi
Teknik analiz için, bir menkul kıymetin fiyatı en önemli öğe iken, islem hacmi de
fiyattan sonra gelen ve büyük önem tasıyan bir etmendir. Đslem hacmi, genelde 1 gün
olmak üzere, belirli bir süre içinde alınıp satılan hisse senedi veya kontrat miktarıdır.
Bir islem hacmi ne kadar yüksek olursa, o menkul kıymet de o kadar aktiftir. Đslem
hacminin asağı ya da yukarı hareketini görebilmek için, genelde bir çizelgenin alt
kısmında yer alan islem hacmi çubuklarına bakılır. Bu çubuklar, her bir zaman
aralığında ne kadar hisse senedinin alım-satımının yapıldığını ve fiyat hareketlerinde
de olduğu gibi islem hacmindeki trendleri gösterir [17].
Đslem hacminin önemi, fiyat hareketlerinden öngörülen trendleri ve çizelge
örüntülerini doğrulamaktır. Asağı ya da yukarı yönde, göreceli olarak daha yüksek
hacimli bir fiyat hareketi, yine göreceli olarak düsük hacimli bir hareketten daha
güçlü, daha anlamlı bir hareket olarak yorumlanır. Dolayısıyla, eğer fiyat
hareketlerinde yüksek oranda bir değisim söz konusu ise, bu durum islem hacminden
de kontrol edilip aynı değisimin söz konusu olup olmadığı gözlemlenmelidir [18].
Örneğin, bir hisse senedinin uzun bir asağı yönlü trendden sonra yüzde 5lik oranda
bir yükselme yasadığı varsayılırsa, bu durum ters yönde bir trende mi isaret
etmektedir? Bu önemli sorunun cevabı, islem hacminde yatmaktadır. Eğer, o günkü
islem hacmi, ortalama islem hacmine göre daha yüksekse, bu durum büyük bir
ihtimalle yükselen trende isaret etmektedir. Aksi takdirde, yani düsük bir islem
hacmi söz konusu ise, ters yönlü bir trend söz konusu olmayabilir.
02-02-2013 03:55 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #20
RE: Bayes Karar Modeli
Su durum unutulmamalıdır ki, islem hacmi trend ile birlikte hareket etmelidir. Eğer
fiyatlar yukarı yönlü bir trende göre hareket ediyorsa, islem hacmi de yüksek
olmalıdır. Eğer fiyatlar ve islem hacmi arasındaki böyle bir iliski kaybolmaya
baslıyorsa, bu durum genellikle trenddeki bir zayıflamaya isarettir. Örneğin,
yükselen trendde olan bir hisse senedinin yükselen günlerdeki islem hacimleri
genelde düsük seviyedeyse, bu durum trendin giderek zayıfladığını ve yakında sona
ereceğine isaret etmektedir [18].
Đslem hacminin bir baska kullanım alanı ise çizelgelerdeki örüntüleri teyit etmesidir.
Bas ve omuzlar, üçgen ve bayrak biçimleri ve tepe ve dip gibi örüntüler, islem hacmi
sayesinde teyit edilebilirler. Çoğu örüntüde, teknik analiste o çizelgenin ne anlam
tasıdığını gösteren birçok önemli eksensel nokta yer almaktadır. Temel olarak, eğer
islem hacmi örüntülerdeki bu noktaları desteklemiyorsa, örüntünün isaret ettiği
hareketin kalitesi göreceli olarak zayıflar [19].
Omuz-Bas-Omuz, Ters Omuz-Bas-Omuz, Üçgen, Bayrak ve Flama Formasyonları
asağıdaki sekillerde gösterilmistir:
02-02-2013 03:55 PM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Yeni Cevap 
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 2 ZiyaretçiBorsa Okulu © 2018.